Miskolci Geotermia

PROJEKT LEÍRÁSA


„Gazdasági és társadalmi megújulás Miskolcon” nevű KEOP-4.7.0-2010-0001 azonosító számú projekt

A Miskolci Geotermia Zrt. tulajdonosai a PannErgy Geotermikus Erőművek Zrt. 90%-os és a Miskolci Önkormányzat tulajdonában lévő Miskolci Hőszolgáltató Kft. 10%-os részesedéssel. A Társaság a Miskolc térségében (Mályi és Kistokaj külterületén) található geotermikus energiát kívánja a város szolgálatába állítani. A Miskolci Geotermia Zrt. a kétlépcsős pályázati modell keretének első fázisában - a KEOP 4.7.0 pályázati konstrukcióban- 316.000.000 Ft támogatást nyert a projekt keretében megvalósítandó kutatófúrás és egyéb előkészítő tevékenységek megvalósítására. A projekt megvalósulásával a térség hozzájárul az EU elvárásokban foglalt, középtávra szóló megújuló energiahordozó felhasználás jelenlegi aránya megduplázásához, illetve a hazai energiastratégiában elfogadott 59 900 000 GJ eléréséhez a 2003. évi 38 500 000 GJ-lal szemben. A projekt megvalósulásával az egyre dráguló földgáz energiahordozó kiváltása történik. A szükséges földgáz-mennyiség csökkenésével egyrészt csökken a hazai földgázimport, illetve az attól való függőség. A komplex beruházás hozzájárul ahhoz, hogy a távfűtési rendszer ellátása megújuló energiával is történhessen. Közvetetten csökken a káros anyag kibocsátás, elsősorban a felhasznált földgáz mennyiség csökkenésével csökken az üvegházhatású gázok kibocsátása, amely jelentősen csökkenti a környezeti terhelést.

Projekt alapadatai:

Projekt neve: Gazdasági és társadalmi megújulás Miskolcon
Kedvezményezett: Miskolci Geotermia Zrt.
Közreműködő szervezet: „Energia Központ” Energiahatékonysági, Környezetvédelmi és Energia Információs Ügynökség Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság

A Környezet és Energia Operatív Program, KEOP-4.7.0-pályázati kiírás a helyi hő-, illetve villamosenergia-termelő projektek előkészítő és projektfejlesztési tevékenységét támogatja.

A Miskolci Geotermia Zrt. KEOP-4.7.0-2010-0001sz. pályázat keretében 316 000 000 forinttal támogatott projektjének célja a geotermikus energiával hő termelése, mellyel környezetkímélő és energiahatékony hőenergia ellátás alakítható ki. A közvetlen cél geotermikus energia hasznosításával távhő előállítása és annak értékesítése a miskolci távhőszolgáltató (MIHŐ Kft.) részére.

Fejlesztési programok 2007-2010

Hazánk 2007 és 2013 között 22,4 milliárd eurós uniós támogatásban részesül, hogy felzárkózhasson a fejlett országokhoz. Ez uniós adófizetők pénze, amely a vidékfejlesztési támogatásokkal együtt közel 8000 milliárd forint. E hatalmas összeg sikeres felhasználásával megerősíthetjük meglévő adottságainkat, és felszámolhatjuk azokat az akadályokat és visszahúzó-erőket, amelyek gátolják fejlődésünket.

Az Új Széchenyi Terv (ÚSZT) legfontosabb célja a foglalkoztatás bővítése és a tartós növekedés feltételeinek megteremtése. Ennek érdekében hat kiemelt területen indít el összehangolt állami és uniós fejlesztéseket: a gazdaságban, a közlekedésben, a társadalom megújulása érdekében, a környezet és az energetika területén, a területfejlesztésben és az államreform feladataival összefüggésben.

A Környezet és Energia Operatív Program

A Környezet és Energia Operatív Program (KEOP) a Kormány által elfogadott 2009-2010-es időszakra vonatkozó akciótervei alapján került kidolgozásra.

A KEOP tartalmazza hazánk környezeti állapotának helyzetértékelését, a fejlesztés konkrét irányait, a beruházások szükségességének elemzését és az Európai Unió támogatáspolitikájával kapcsolatos összhangot, koherenciát. A KEOP hét évre szól, megvalósítására a Kohéziós Alap, az Európai Regionális Fejlesztési Alap és a Magyar Köztársaság költségvetése társfinanszírozásával, 2007 és 2013 között kerül sor. A KEOP Irányító Hatósága a Nemzeti Fejlesztési Ügynökség (NFÜ), Közreműködő Szervezet az Energiahatékonysági, Környezetvédelmi és Energia Információs Ügynökség Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság (Energia Központ).

Célok

A KEOP alapvető célja Magyarország fenntartható fejlődésének elősegítése. A Környezet és Energia Operatív Programban megfogalmazott fejlesztések célja, hogy mérsékelje hazánk környezeti problémáit, ezzel javítva a társadalom életminőségét és a gazdaság környezeti folyamatokhoz történő alkalmazkodását.

A KEOP abból a stratégiai megfontolásból indul ki, hogy a környezeti infrastruktúra fenntarthatósági szempontokat figyelembe vevő fejlesztése előnyös feltételeket teremt a gazdaság átalakításához és a területi kohézió megteremtéséhez, illetve a természeti erőforrások hatékonyabb és takarékos használata elősegíti a fenntartható fejlődés irányába történő előrelépést, és javítja az ország versenyképességét.

A KEOP-4.7.0 pályázati konstrukció összefoglalója

A megújuló energiák abszolút felhasználásának és arányának növelése egyaránt stratégiai prioritásként kezelendő, tekintettel arra, hogy Magyarország energia-felhasználásában részarányuk jelenleg viszonylag alacsony, és emellett a hazai fosszilis energiahordozó készlet és -termelés is korlátozott, így az ország importfüggősége az elsődleges (primer) energiahordozók (uránérc, földgáz, kőolaj) tekintetében nagyon magas, meghaladja a hazai energiaszükséglet 75%-át. A KEOP egyik kiemelt célkitűzése – összhangban a hazai és az EU energiapolitikával – a környezeti szempontok érvényesítése a gazdasági fejlődésben. Ennek is feltétele a megújuló energiaforrások nagyobb arányú felhasználása, a társadalom és a környezet harmonikus viszonyának kialakítása, a hazai energiahordozó forrásszerkezet kedvező befolyásolása a hagyományos energiaforrások felől a megújuló energiaforrások irányába való elmozdulás elősegítésével.

A konstrukció általános célja a kisebb környezeti terheléssel járó megújuló energia alapú energiatermelés elterjesztése, a megújuló energiaforrások hőtermelésben játszott szerepének, valamint az összenergia felhasználásban lévő arányának a növelése.

A konstrukció célja a geotermikus energia kiaknázásának fokozására irányuló beruházások elősegítése, generálása vissza nem térítendő támogatás formájában. A konstrukció elsősorban kis-közepes méretű projekteket támogat meghatározott támogatási mérték, kedvezményezetti célcsoport és regionális térkép szerint 50-85% mértékben.

A támogatás célja a közepes és nagy teljesítményű geotermikus energiahasznosítást célzó projektek megvalósításának elősegítése, elsősorban a döntéselőkészítési, engedélyeztetési folyamatok, és a kutatófúrások támogatásával.

Rendelkezésre álló forrás

A támogatásra rendelkezésre álló tervezett keretösszeg a 2010. évre 3 milliárd forint. A támogatás forrását az Európai Regionális Fejlesztési Alap és a Magyar Köztársaság költségvetése társfinanszírozásban biztosítja.

Európai Unió Magyarország Megújul Széchenyi terv